Бурдейний Володимир Мефодійович

Резюме

Протягом 1963-1971 рр ,з трирічною перервою у зв'язку зі службою у РА,навчався у Чернівецькому Державному Університеті. У 1971 році закінчив повний курс фізичного факультету зі спеціалізацією з теоретичної фізики.

      З серпня 1971 по вересень !977 року працював у Чернівецькому відділенні Інституту напівпровідників, потім Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, очолюваного чл..-корр.АН УРСР Товстюком Корнієм Денисовичем, під керівництвом якого виконав і в червні 1976 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню к.ф-м.наук.

      Починаючи з вересня 1977 року по 1998 рік працював ст..викладачем потім доцентом кафедри загальної фізики Вінницького політехнічного інституту( нині це Вінницький Національний Технічннй Університет

      Протягом 13,5 року працював на посаді асоційованого професора( =доцент) департаменту фізики наукового факультету Національного Університету Едуардо Мондлане в Мозамбіку.

      З другої половини 2011 року працюю на посаді професора каедри загальної фізики та фотоніки ВНТУ.